Đặt hàng nhanh 0369 207 899

 

 

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ NHÀ MÁY TRÀ CHIẾN HẢO

Địa chỉ : Thôn Tấn Xà Phìn - Xã Nậm Ty - Huyện Hoàng Su Phì - Tỉnh Hà Giang

Điện thoại : (0219) 3508 014 - 3601 068

Email : chienhaotea@gmail.com

Website : chienhaotea.com

Sale

Không sẵn có

Hết hàng