Đặt hàng nhanh 0369 207 899

Thiết bị nghành chè

Cung cấp, lắp đặt chuyển giao công nghệ sản xuất trà xanh. Bán, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng cối đá xay bột trà xanh, matcha theo công nghệ Nhật

Cung cấp, lắp đặt chuyển giao công nghệ sản xuất trà xanh. Bán, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng cối đá xay bột trà xanh, matcha theo công nghệ Nhật

Sale

Không sẵn có

Hết hàng