Đặt hàng 094 557 4582

Trà Biếu

Các sản phẩm cao cấp tuyển chọn từ chè shan tuyết, chất lượng tuyệt hảo, bao bì đẹp mắt, sang trọng, thích hợp làm quà biếu dịp quan trọng

Các sản phẩm cao cấp tuyển chọn từ chè shan tuyết, chất lượng tuyệt hảo, bao bì đẹp mắt, sang trọng, thích hợp làm quà biếu dịp quan trọng

Sale

Không sẵn có

Hết hàng