Đặt hàng 094 557 4582

Trà đang khuyến Mại

Khuyến mại khi mua chè shan tuyết và bột trà xanh Tấn Xà Phìn-Hà Giang. Nhiều ưu đãi cho khách hàng mới.

Khuyến mại khi mua chè shan tuyết và bột trà xanh Tấn Xà Phìn-Hà Giang. Nhiều ưu đãi cho khách hàng mới.

Sale

Không sẵn có

Hết hàng